ДВСЦ ВО Випробувальний сертифікаційний центр вибухозахищеного і рудникового електрообладнання
Останні новини:
27.01.2017
Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 1055 від 28.12.2016 "Про затвердження технічного регламенту обладнання  та захисних систем, призначених для використання в потенційно... Детальніше >
09.01.2017
ДСТУ EN 60079-11:2016 Вибухонебезпечні газові середовища. Частина 11. Захист електричного обладнання за допомогою іскробезпечного кола "i" (EN 60079-11:2012,IDT) вступив в дію з 01.01.2017р. (наказ... Детальніше >
05.09.2016
Набрала чинності ПКМУ від 13.01.2016 № 95 "Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцігки відповідності, та правил використання модулів оцігки... Детальніше >
 
 

Оцінка відповідності за ТР 1055 > Порядок вводу продукції в обіг на території України

Порядок вводу продукції, призначеної для застосування у вибухонебезпечному середовищі, в обіг на території України.

 «Відповідність введеної в обіг, наданої на ринку або введеної в експлуатацію в Україні продукції вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до такої продукції, є обов’язковою…» (Стаття 11, Закон України Про технічні регламенти та оцінку відповідності)

 До продукції, що призначена для застосування у потенційно небезпечному середовищі застосовується Технічний Регламент обладнання та захисних систем, призначених для  застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі (Постанова КМУ № 898 від 08.10.2008 - далі ТР 898)

 Відповідно до п. 7 ТР 898 «Введення в обіг обладнання та захисних систем дозволяється

лише   за умови  підтвердження  їх відповідності  вимогам  цього Технічного  регламенту згідно  з  передбаченими ним  процедурами оцінки  відповідності та  за  умови їх встановлення і технічного обслуговування згідно з документацією виробника.»

«У  процесі проведення оцінки відповідності обладнання та захисних  систем виробник  або  його уповноважений   представник складає декларацію про відповідність за формою згідно з додатком і наносить на кожний виріб національний знак відповідності згідно  з вимогами цього Технічного регламенту» (п.36 ТР 898). Зазначаємо, що така декларація складається лише в разі, якщо результати оцінки відповідності позитивні та під цілковиту відповідальність виробника

Процедури (схеми) оцінки відповідності за ТР 898 використовують модулі оцінки відповідності згідно із Постановою КМУ від 13 січня 2016 р. № 95 та передбачають залучення призначеного органу з оцінки відповідності, який, в разі позитивних результатів оцінки відповідності, надає підтверджуючий документ, передбачений відповідним модулем (модулями), що застосовуються (сертифікат експертизи типу, повідомлення про схвалення системи якості, сертифікат відповідності типові та т.і.)

Таким чином,   підтвердження відповідності продукції вимогам Технічних регламентів, які відносяться до неї, є єдиною та необхідною умовою для введення продукції в обіг на ринку України, а документом, що підтверджує, що процедури підтвердження відповідності були проведені із позитивним результатом, є декларація відповідності.

Що стосується Додатку 3 до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, а саме: Переліку документів і розрахунків, що передаються споживачу під час прийняття в експлуатацію електроустановок, розміщених у вибухонебезпечних зонах.

У поточній реакції Правил вимагається надання наступних документів.

п. 1.2. Посвідчення про вибухозахищеність (свідоцтво, рішення) або сертифікати відповідності чи висновки акредитованої в Українській системі сертифікації продукції випробувальної організації.

п. 1.3 Висновок ДВСЦ ВЕ про відповідність електрообладнання умовам експлуатації (на електрообладнання іноземних фірм).

п. 1.4. Відповідні рішення Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України щодо можливості експлуатації електроустановок, розміщених у вибухонебезпечних зонах.

На жаль, поточна редакція Правил в цієї частині не відповідає сучасному стану речей згідно із діючим законодавством України.

Так, Свідоцтво про вибухозахищеність, що видається відповідно до ГОСТ 12.2.021-76 " ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Порядок согласования технической документации, проведения испытаний, выдачи заключений и свидетельств»(скасовано постановою КМУ від 09.12.2014 № 695 та постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-VIII) не є документом, що підтверджує відповідність продукції вимогам Технічного Регламенту 898, крім того, згідно із зазначеним стандартом, може видаватися лише випробувальною організацією, яка «уполномочена Правительством СССР проводить согласование технической документации на взрывозащищенное электрооборудование, испытывать образцы такого оборудования и оформлять соответствующие заключения или свидетельства» та  повинно затверджуватись у  Госгортехнадзорі СРСР або Госенергонадзорі СРСР. Таким чином, Свідоцтво про вибухозахищеність, надане будь якою організацією в України, не має жодної юридичної сили.

Надання будь яких посвідчень або рішень про вибухозахищеність взагалі не передбачене жодним нормативним документом.

Стосовно сертифікатів  відповідності акредитованої в Українській системі сертифікації продукції випробувальної організації, на сьогоднішній день вибухозахищене обладнання не підлягає обов’язковій сертифікації в системі УкрСЕПРО, та в будь-якому разі сертифікат відповідності в системі УкрСЕПРО не замінює обов’язкову оцінку відповідності Технічному регламенту 898.

 Висновок ДВСЦ ВЕ про відповідність електрообладнання умовам експлуатації, як по формі так і за змістом, також не передбачений жодним нормативно-правовим актом України. До того ж такої організації як ДВСЦ ВЕ вже не існує (був перейменований у ДВСЦ ВО з 2008 р., зараз тимчасово діяльність припинена у зв’язку із знаходженням організації на тимчасово неконтрольованій території України). Відповідність електрообладнання умовам експлуатації повинна перевірятися службами експлуатуючої організації, в тому числі відповідністю маркування з вибухозахисту класу вибухонебезпечної зони, а також групі та категорії вибухонебезпечної суміші, що може утворюватись за місцем експлуатації обладнання.

Щодо «відповідних рішень Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України», то це питання регулюється законом України Про охорону праці, ст.21, відповідно до якої «Роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі - дозвіл).» Але, згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» було внесене уточнення, що «одержання дозволу не вимагається у разі експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, яке прийнято в експлуатацію з видачею відповідного сертифіката…». Таким чином, виходячи з духу Закону та відсутністю будь яких роз’яснень від законодавчих органів, а також враховуючи, що, по-перше, ані виробник, ані його представник або постачальник ніяким чином не застосовує вибухозахищене обладнання, та, по-друге, оцінка відповідності за ТР 898 повністю підтверджує усі вимоги щодо безпеки обладнання (див. ст. 9, п. 1 Закон України Про технічні регламенти та оцінку відповідності) в разі його використанням за призначенням, одержання Дозволу на застосування виробником або постачальником вимагатися не повинне. Організація, що експлуатує вибухозахищене обладнання повинна отримати Дозвіл на його експлуатацію на підставі висновку о спроможності експлуатувати обладнання підвищеної небезпеки.

На підставі вищевикладеного, виробник, його уповноважений представник, постачальник і т.д. продукції, призначеної для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі, повинні супроводжувати продукцію декларацією про відповідність і, за запитом, документом(ами), виданим(и) призначеним органом з оцінки відповідності продукції вимогам ТР 898. 

 

 
 
Copyright Сертіс-Центр © 2009. Все права захищєні.
Сайт разработан студией web-дизайна Stoff.in
Rambler's Top100 ДВСЦ ВО